"Zadovoljstvo u aikidou, kao i u životu, dolazi iz osnove – bez osvete, bez mržnje, bez ljubomore, iz slušanja, gledanja, postignuća i omaški – ne iz kopiranja svega od naših kolega sa strunjača. Pomoći studentima da poboljšaju kvalitet svog života kroz trening jeste, verujem, krajnji cilj"
  Shihan William Smith 6 Dan (1929-2006)"Satisfaction in aikido, as in life, comes from the basics - no revenge, no hatred, no jealousy, from listening, watching, achievements and omissions - not from copying all of our colleagues from the mat. Helping students to improve their quality of life through training is, I believe, the ultimate goal"
  Shihan William Smith 6 Dan (1929-2006)