"Želio bih da svi zajedno treniraju i razumeju šta je aikido, razumeju radost. Aikido je živa umetnost koja diše"
  Shihan Keith Heyward 6 Dan"I would like everyone to train together and understand what aikido is, to understand the joy. Aikido is a living breathing art"
  Shihan Keith Heyward 6 Dan