"Kada vežbate morate izbaciti sve ostale misli iz vašeg uma i pokušati dostići čisto srce. Ponavljate svaku tehniku sa praznim stanjem uma"
  Shihan Gozo Shioda 10 Dan (1915-1994)"When practicing you have to put all other thoughts out of your mind and achieve a pure heart. You repeat each technique with an empty state of mind"
  Shihan Gozo Shioda 10 Dan (1915-1994)