"Iskreno želim da cilj vežbanja bude da se stekne jedan dobro izbalansiran um svakog pojedinca koji će na najbolji mogući način koristi drugima, koji če biti dostojanstven i koji će se ophodi prema drugima sa poštovanjem"
  Shihan Seishiro Endo 8 Dan"I sincerely wish that the goal of exercise is to gain a well-balanced mind of every individual who will be best benefit to others, that will be dignified and that they treat others with respect"
  Shihan Seishiro Endo 8 Dan